O NÁS

SLUŽBY

CENÍK

KONTAKT

Dezinsekce je soubor opatření, které vedou k vyhubení lezoucího a létajícího hmyzu. Mezi nejčastější škůdce patří štěnice, mravenci (zahradní, farao), švábi (rus domácí, šváb obecný), vosy, sršně, blechy, moly, potemníci a červotoči.

DEZINSEKCE

ŠTĚNICE DOMÁCÍ

ŠVÁBOVITÝ HMYZ

(RUS DOMÁCÍ, ŠVÁB OBECNÝ)

MRAVENCI

VOSY A SRŠNĚ

BLECHA OBECNÁ

Tyto druhy hmyzu asi není třeba dlouze představovat, většina z nás se s ním setká ve volné přírodě, případně na zahradě. Pokud ovšem vytvoří hnízdo v blízkosti našeho obydlí, jedná se o nepříjemný problém. Délka těla je různá, vosy mají tělo zhruba 20–30mm dlouhé. Sršeň může dosahovat 3–4 cm. Jedno hnízdo může mít několik stovek (někdy až několik tisíc) jedinců. Samci po oplození samic hynou. Problém nám tedy tvoří zejména samice – dělnice. Vosy nám škodí nejvíce tím, že můžou způsobovat velmi silné alergické reakce, při kterých je nezbytná lékařská pomoc. V lepším případě způsobí pouze menší otok po bodnutí, případně znehodnotí potraviny svým žírem.

 

Při likvidaci je nutné, aby bylo ošetřeno přímo samotné hnízdo a jeho blízké okolí. Jedno hnízdo může mít až několik stovek jedinců. Jejich počet a aktivita se zvyšuje se vzrůstající teplotou.

 

Nejčastěji používáme insekticid ve formě postřiku, v případě potřeby je možné použít popraš, dým nebo aerosol.

 

Hubení vos nejčastěji provádíme v ranních nebo večerních hodinách, tedy v době, kdy hmyz není tolik aktivní a většina populace se nachází uvnitř hnízda. Po aplikaci insekticidu je potřeba utěsnit prostory, kterými se vosy do hnízda dostávaly.

Tělo těchto cizopasníků je oválné, hnědočervené, lesklé. Délka těla je 3–4mm. Za svůj život může naklást 300–400 vajíček.  Ke svému vývoji potřebuje teplotu nad 17 stupňů. Vývoj larvy trvá 5–7 týdnů. Život jedné generace je kratší než vývoj samotný cca  4–6 týdnů. Tento druh napadá jak domácí mazlíčky, tak také člověka. Blecha obecná může přenášet mor, případně vyvolávat alergické reakce. Je tedy nutné hned po zjištění výskytu zasáhnout. Mezi další zástupce tohoto hmyzu patří blecha psí nebo kočičí, ty ale mají menší tělo.

 

Nejčastěji se s blechami setkáváme ve spojení s domácími mazlíčky. Před zásahem doporučujeme provést úklid celého bytu, případně plochy, která bude ošetřována. Pelíšky domácích mazlíčků doporučujeme vyprat – vyčistit. Zákrok složitostí připomíná likvidaci štěnic, jsou však použity jiné přípravky. Zákrok provádíme kombinací postřiku a dýmovnice. Máme vysokou účinnost prvním zákrokem, opakované ošetření proti blechám provádíme výjimečně.

Mravenec obecný – zahradní

Tito mravenci se vyskytují nejčastěji v jarním a letním období, kdy pronikají do obytných objektů – dělnice žijí až několik let, královna dokonce více jak 10 let. Délka těla dosahuje několika milimetrů. Potravu tvoří především cukr a bílkoviny. Mraveniště buduje v půdě nebo ve zdech domů (v chodnících).

 

K likvidaci se používá zejména insekticid ve formě postřiku.

 

Mravenec farao

Má světle červené(rezavé) zbarvení. Délka těla je cca 2–5mm (větší jsou samice). Jedná se o druh, který byl do Evropy zavlečen. Nachází se nejčastěji v domech s centrálním topením. Výskyt zaznamenáváme tehdy, když začíná topné období. Hnízda si buduje v prasklinách, bytových jádrech, pod dlaždičkami nebo u umyvadla. Způsobuje škody především na potravinách, zejména na potravinách s vysokým obsahem bílkovin(maso). Kromě toho, že znehodnocuje potraviny žírem, může docházet k přenosu bakteriálních chorob. Je důležité dodržovat čistotu a hlídat přinesené potraviny a místa jejich skladování.

K likvidaci používáme nejčastěji insekticid ve formě požerové nástrahy.

Obecně se tento hmyz nejčastěji vyskytuje  v jádrech domů, koupelnách, kuchyních, výrobních a potravinářských provozech – sporáky, ledničky, dřezy, myčky, rozvody. Je aktivní v nočních hodinách, kdy vylézá za potravou. Může být přenašečem bakterií a závažných onemocnění (žloutenka, salmonela).

 

Likvidaci švábů provádíme nejčastěji pomocí požerové nástrahy ve formě gelu, druhým způsobem je aplikace insekticidu formou postřiku.

 

Volně prodejné lepové pasti slouží pouze k monitorování!

 

Rus domácí

Zbarvení dospělého jedince je „špinavě žluté“. Délka těla se pohybuje v rozmezí 1–1,5 cm, mají dlouhá křídla, která překrývají zadeček. Larvy, které jsou čerstvě vylíhlé mají velikost zhruba 2 mm, mohou dorůst až velikosti dospělce. Jedná se o velmi častého návštěvníka jak domácností, tak restaurací nebo skladů. Vyskytuje se v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, dává přednost také vyšším teplotám (cca nad 30 stupňů). Přes den je ve skupinkách v tmavých úkrytech, aktivní je v noci. Vývoj jedné generace trvá 2–3 měsíce. Dospělí jedinci se potom dožívají až půl roku. Velmi důležitý je počet potomků, ten může za jeden rok dosáhnout až několika tisíc jedinců. Potravu pro tento hmyz tvoří samozřejmě potraviny, případně nečistoty organického původu. Rus domácí představuje také značné zdravotní rizika. Může dojít k znehodnocení potravin trusem, je také přenašečem původců různých chorob(žloutenka, salmonela). Likvidace tohoto škůdce není snadná, je spojená s použitím insekticidních přípravků. Není výjimkou, že takové zásahy se musí i několikrát opakovat.

 

Šváb obecný

Tělo dospělých jedinců má zbarvení tmavě hnědé(někdy až černé). Křídla jsou kratší než zadeček. Délka dospělce se pohybuje od 1,5–2,5 cm. Larvy jsou bezkřídlé, po vylíhnutí mají bělavé zbarvení. Vyhledává vlhké úkryty s teplotou nad 20 stupňů, je aktivní v nočních hodinách. Vyskytuje se v místech jako Rus domácí. Vývoj jedné generace trvá asi půl roku. Život dospělců může být různý, většinou se jedná o časový horizont 1–3 měsíce. Stejně jako Rus domácí znehodnocuje potraviny, je významným původcem alergenů a pasivně přenáší choroboplodné organismy. Stejný je také postup likvidace, je důležité udržovat v provozu co největší možnou čistotu.

Štěnice domácí (někdy označována jako štěnice obecná, postelová či postelní) je celoročně nejrozšířenější druh hmyzu, který je bez odborné firmy nemožné zlikvidovat. Průměrná velikost dospělých jedinců dosahuje 4–8 mm (nedospělí jedinci jsou logicky menší!). Jsou zrzavě až hnědě zbarvené. Jedná se o hmyz, který se živí lidskou krví, je aktivní v nočních hodinách. Jejich ploché tělo umožňuje dokonalé schování během dne. Samice dokáže naklást za život desítky až stovky vajíček (až 280). Tento hmyz se v úkrytu zdržuje ve skupinkách. Kromě člověka může výjimečně parazitovat také na domácích (teplokrevných) zvířatech. Nebylo u nás potvrzeno, že by štěnice přenášeli choroby. Místa po jejich sání ale svědí, případně jsou oteklé. Při škrábání potom může dojít k přenosu infekce.

 

Projevem výskytu štěnic jsou štípance, černé (trus) nebo krvavé skvrny na povlečení, případně na samotné posteli. Poštípání se projevuje u každého člověka jinak (ani lékař nemusí poznat, že se jedná o štěnici).

 

Nejčastější místa úkrytu štěnic:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete si je přivést z dovolené, při cestě hromadnou dopravou nebo přinést ve starém nábytku či obrazech. Přežijí bez potravy i více jak 1 rok. Výskyt štěnic nemá nic společného s čistotou v bytě, úklid bohužel nezaručí, že se štěnicím vyhnete, prevence téměř neexistuje. Štěnice se také běžně vyskytují ve všech typech ubytovacích zařízení, je to dáno zvýšenou migrací a cestovním ruchem. Dezinsekce štěnic(nesprávně deratizace štěnic) je časově náročná, každý zákrok je potřeba řešit individuálně. Před samotným zákrokem rozhodně nevyhazujte ani nepřemisťujte žádný nábytek, hrozí rozšíření do dalších místností(pokud už tomu tak není), případně po celém domě.

 

Nábytek zasažený štěnicemi se nemusí likvidovat, k tomuto přistupujeme pouze ve výjimečných případech.

 

Používáme nejmodernější a osvědčené přípravky, které jsou pro použití v České republice registrovány. Máme vysokou úspěšnost likvidace jedním zásahem, rozhodně však nelze vyloučit, že při velkém výskytu štěnic se bude muset zákrok opakovat. Na každý zákrok je třeba pohlížet individuálně. Na místě zásahu Vám znovu poskytneme všechny potřebné informace, provedeme prohlídku objektu a doporučíme postup pro konkrétní situaci.

 

Veškeré další informace o štěnicích a jejich likvidaci Vám rádi sdělíme po telefonu. Můžete nás také kontaktovat přes náš e-mail či stránky na Facebooku.

ŠKŮDCI DŘEVA

Červotoč proužkovaný

Má oválné a hnědě zbarvené tělo, které je dlouhé cca 4-5mm. Líhnutí těchto brouků probíhá v letních měsících a trvá 1 měsíc. Vývoj jedné generace trvá poměrně dlouhou dobu (2-4 roky).  Přítomnost larev může naznačovat odchlipování dřeva nebo pilinky na jeho povrchu. Potravu pro tyto brouky tvoří dřevo a je jedno jestli jehličnaté nebo listnaté. Může také přenášet dřevokazné houby. Ochranou je impregnace dřeva, nátěr nebo použití chemických látek k tomu určených.

 

Tesařík krovový

Jeden z nejvýznamnějších škůdců dřeva, jeho tělo je černohnědé a může být dlouhé až 2 cm. Larvy brouků můžou dosahovat větší velikosti než dospělí jedinci. Samice může naklást až 200 vajíček, které klade do jehličnatého dřeva. Larvy v něm vykusují chodby oválného tvaru a mohou tam žít až 4 roky. Žír poškozuje dřevo tím, že se sníží jeho pevnost a nosnost. Brouci se líhnou v období duben-září(říjen). Potravou je pouze jehličnaté dřevo. Ochranou proti tomuto škůdci jsou kontaktní insekticidní přípravky s impregnačním účinkem. Pokud je dřevo napadeno příliš, je nutné ho zlikvidovat a nahradit novým.

 

Dřevomorka domácí

Jedná se o houbu, která za vhodných podmínek vytváří bělavé, často oválné plodničky. Později mohou být nepravidelné s rezavými povlaky spor. V některých případech můžeme pozorovat kapky vody na plodnicích. Tato houba je velikým problémem dřevěných staveb, protože způsobuje rozklad dřeva. Vyskytuje se nejčastěji v místech, kde dochází k častým změnám vlhkosti. Podhoubí je možné nalézt také ve stěnách, je schopné prorůst zdí. Pokud Vás tato houba navštíví, nezbývá většinou nic jiného než nejvíce zasažené dřevěné části ihned zlikvidovat a nahradit dřevem novým. Postižená místa je nutné ošetřit chemickými přípravky proti dřevomorce, které se musejí aplikovat vícekrát. Nezbytností je také zajistit dostatečné větrání a odstranit příčiny vlhkosti.

ZAVÍJEČI

Zavíječ domácí

Velmi častý motýl v domácnostech. Motýl o velikosti 12 mm, rozpětí křídel do 26 mm. Jejich barva je hnědočervená s bílými pásky. Má šedavou housenku o velikosti 2 cm. Vyskytuje se zejména v letním období. Samice klade vajíčka na vlhký substrát. Zavíječ má v teplých podmínkách během roku až tři generace. Napadané a poškozené suroviny, nejsou vhodné ke konzumaci. Je potřeba udržet čistotu a potraviny uchovávat v uzavřených obalech. K hubení motýlů se používá insekticidní přípravek proti létajícímu hmyzu. K polapení dospělých jedinců lze využít lepových pastí s feromonem.

 

Zavíječ paprikový

Další významný škůdce v domácnostech. Poletuje ve spížích nebo vysedává na stěnách. Zbarvení křídel je šedožluté až červené.  Délka těla je do 1 cm. Housenka je nažloutlá, menší než u zavíječe domácího.  Dospělý jedinci příliš neškodí. Samice klade vajíčka ve velkém počtu, až 450 vajíček. Housenky se vyvíjí při 80% vlhkosti vzduchu, pokud je vlhkost nižší, zahynou. Vývoj jedné generace může trvat až čtvrt roku. Potravou pro tento hmyz může být: mouka, pečivo, ořechy, ale také čokoláda nebo houby. Napadené (poškozené) potraviny se nekonzumují, z důvodu možných zažívacích potíží. Je důležité kontrolovat nakupované potraviny.

 

Zavíječ Moučný

I tento druh motýla je v domácnosti značně rozšířen. Křídla mají bílošedou barvu. Délka těla 10–14 mm, rozpětí křídel až 25 mm. Housenka má žlutobílé zbarvení, může dosahovat délky až 2 cm. Dospělci příliš neškodí. Samice tohoto druhu klade až 200 vajíček. Vývoj jedné generace trvá cca 90 dnů. Během roku může stihnout až 4 generace. Jeho hlavní potravou jsou obilniny (mouka), proto se nejčastěji vyskytuje v pekárnách. Znehodnocené potraviny nejsou vhodné ke konzumaci, z důvodu možných zažívacích problémů.

 

Zavíječ skladištní

Nejmenší motýl ze skupiny zavíječů. Dosahuje velikosti 6–8mm . Rozpětí křídel cca 15 m. Přední křídla hnědošedá, zadní křídla šedohnědá. Housenka je žlutavě zbarvená, délka 15 mm. Samice žije pouhá 2 až 3 týdny. Za tu dobu však naklade 100 vajíček. Vývoj jedné generace trvá 2 až 3 měsíce. Délka vývoje je závislá na teplotě a potravě. V průběhu jednoho roku se vyvine jedna až dvě generace, housenky druhé generace jsou schopné přezimovat. Jedná se o velmi škodlivý druh. Dospělci zahynou při teplotě menší než 5 stupňů. Housenky odolávají velkým minusovým teplotám. Potraviny znehodnocené žírem housenek mají velmi špatnou kvalitu, proto jsou pro konzumaci nevhodné. Jako u ostatních zavíječů je potřeba dodržovat čistotu a skladovat potraviny v uzavřených obalech. Při větším výskytu je doporučeno ošetřit zasažené prostory insekticidním přípravkem.

 

© MK deratizace, 2018