O NÁS

SLUŽBY

CENÍK

KONTAKT

DERATIZACE

Deratizace je soubor opatření, při kterém dochází k likvidaci škodlivých hlodavců. Výskyt hlodavců doporučujeme nepodceňovat, hlodavci mohou přenášet různá onemocnění! (např. žloutenku). Nejčastějšími hlodavci jsou potkani a myši, velmi vzácně pak krysy. Provádíme jak preventivní deratizace, tak akutní zásahy.

 

Před samotnou deratizací provedeme průzkum objektu. Cílené hubení hlodavců a preventivní zákroky provádíme v domácnostech, firmách, provozovnách, restauracích, školách, školkách, atd. (zejména se jedná o sklepní prostory, sklady, garáže, …). Doporučujeme provádět deratizace pravidelně a to minimálně dvakrát ročně (jaro, podzim), tedy v době, kdy dochází k nárůstu jejich počtu a ke stahování do blízkosti obytných objektů. V potravinářských provozech doporučujeme provádět deratizaci častěji (4x ročně). Četnost opakování je dána nejen typem provozu nebo objektu, ale také účinností přípravků.

 

Používáme nejmodernější a osvědčené přípravky, včetně speciálních staniček k tomu určených. V případě zájmu k Vám přijedeme naprosto diskrétně.

 

Každý majitel nemovitosti je ze zákona povinen prokazatelně regulovat počet hlodavců, aby nedocházelo k ohrožení lidského zdraví a škodám na majetku (zákon č. 258/2000 "O ochraně veřejného zdraví").

 

Krysa obecná

Vyskytuje se především na venkově (půdy, seníky) a v daleko menší míře než potkan. Tělo mají zbarvené do tmavohněda, někdy může být barva až černá. Další rozpoznávací znak je ten, že ocas je delší než samotné tělo, které dosahuje cca 20 cm. Krysy dožívají v průměru asi dvou let, dokáží se rozmnožovat během celého roku, za rok se může narodit jedné samici až 30 nových jedinců. Krysa dává přednost rostlinné potravě před živočišnou, jedná se ale o všežravce. Krysy jsou schopné přenášet morovou infekci, proto jejich výskyt rozhodně nepodceňujte!

 

Potkan obecný

Dospělý jedinec dosahuje délky až 30 cm, zbarvení těla je šedohnědé až hnědé. Rozpoznávacím znakem je délka ocasu, ten je silný a kratší než tělo. Délka jejich života může dosahovat až tří let. Během roku se může narodit až 40 nových jedinců, když počet vrhů a mláďat je variabilní. Jsou aktivní po setmění, není však výjimkou, že je ve městech střetneme i během dne. Dobře šplhá a plave(pod vodou vydrží 20–30 sekund). Jedná se o všežravce, který je velmi přizpůsobivý. Potkani představují velké zdravotní riziko jak pro člověka, tak pro domácí zvířata. Jsou zdrojem nákaz – žloutenka, toxoplazmóza, salmonela. Z tohoto důvodu doporučujeme jejich výskyt nepodceňovat a provádět pravidelné deratizace.

 

Myš domácí

Zbarvení tohoto hlodavce je na hřbetu šedohnědé až šedočerné. Délka těla je cca 15 cm. Ocas je kratší než tělo. Dokáže se množit celoročně, nových mláďat může být za rok 30–40. Dospělec se dožívá asi jednoho roku.  Žije ve skupinách a převážně na místech, která jsou suchá.  Jedná se o všežravce, dávají přednost potravě rostlinné.  Myš představuje podobná rizika jako potkan, rizikové jsou potraviny, které znečistí močí a výkaly.

 

Myšice křovinná

S tímto hlodavcem se setkáme především na chatách a chalupách. Barva těla je bělavé šedá(břicho) až hnědá (hřbet). Tělo společně s ocasem dosahuje délky cca 15–18cm. Během jednoho roku může mít až 5 vrhů po 4–5 mláďatech.  Hnízdo buduje v podzemí, je vystýláno trávou. Lidská obydlí vyhledává na podzim k přezimování. Svou přítomností může poškodit uskladněné ovoce i zeleninu, ohryzat ale může i nábytek nebo oblečení. Myšice jsou častým hostitelem pro blechy, případně roztoče.

© MK deratizace, 2018